Thore Danielsson
Bremön

Foto: Thore Danielsson Bremön

Foto: Thore Danielsson Monitor

Foto: Thore Danielsson Merrimac

Kogg från 1340-talet i skala 1:40.
Detta är en västeuropeisk variant som var kravellbyggd.
Koggarna som Hansan använde i Östersjön var oftast klinkbyggda.
Kravellbyggnad gav ett styvare skrov.
Koggarna användes både som handels- och örloggsfartyg.
De konkurrerade ut vikingaskeppen som var mycket mersa välseglande pga att koggarna var bättre stridsplattformar och lastade 5 - 10 mera last än de vikinga lastfartygen, de sk knarrarna.

Thore Danielsson

Bremön

Byggdes av Eriksbergs Mekaniska Verkstad och sjösattes 1940.


En svensk minsvepare och en av 14 ur Arholmaklassen som byggdes för att svepa och lägga ut minor, utföra eskorter utmed kusten


samt avvisa främmande flyg och fartyg. Under andra världskriget var minsveparna ur Arholmaklassen flitigt använda och utgjorde en


mycket viktig del av den svenska neutralitetsvakten.

 

Under 1960-talet var hon moderfartyg för dvärgubåten Spiggen. Utrangerades 1966 och användes sedan som utbildningsplattform av


turbinmotorer för jagare. Hon är idag bevarad som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona och öppen för besök.

 

Data:

Längd:56,7 m

Deplacement:395 ton

Maskin:Ångturbiner 2 x 1 600 hk

Monitor

Världens första pansarskepp (ironclad) med roterande kanontorn byggd 1862. Konstruerad av den svenske uppfinnaren John Ericsson


under det Amerikanska inbördeskriget.

 

Mötte Sydstaternas CSS Virgina (fd Merrimac) i ett sjöslag 8 mars 1862 under det Amerikanska inbördeskriget med oavgjort


resultat. Monitor stoppade dock Virginas försök att häva Nordstaternas sjöblokad. Monitor sjönk under en storm i öppen sjö


december 1862.

 

Data:

Längd:57 m

Maxfart/ångmaskin:8 knop


Bredd: 10,4 m 

Deplacement: 950 ton


Djupgående:3 m

Besättning: 47 man


Modell i skala 1:63

Merrimac

Sydstaternas pansarskepp (Ironclad) byggt 1862 på USS Merrimacs skrov.

 

Mötte Nordstaternas USS Monitor i ett sjöslag 8 mars 1862 under det Amerikanska inbördeskriget med oavgjort resultat. Monitor


stoppade dock Virginas försök att häva Nordstaternas sjöblokad. Virgina förstördes av Sydstaterna själva efter att ha stängts in med risk att bli erövrad

av Nordstaternas trupper.

 

Data:

Längd:80 m

Maxfart/ångmaskin:8 knop


Bredd: 15,5 m


Djupgående:6,7 m 

Besättning:320 man


Modell i skala 1:63


Vrakeka / Blekings eka.


Skala 1:10. Längd ca 7 m. Användes till kustfrakt och fiske med drivgarn. När man fiskade med drivgarn låg man "stilla och drev som ett vrak". Därav namnet vrakeka.Bohuseka

Foto Thore Danielsson

Räktrålaren i skala 1:50 (34 cm)


Förebilden är en klassisk bohuslänsk räktrålare från 40-talet med inneliggande roder och rundhäckad.
Ritning ur tidningen Allt om Hobby.


Trålaren ligger idag i hamnen på Göteborgs Modelljärnvägssällskap