Mats Nilsson

Foto Göran Bengtsson

Chris Craft


Förebild Chris Craft kabinbåt tidigt 70-tal

Modellen i skala c:a 1:10