Hans Fredriksson

Hans Fredriksson

Cervia

Byggd 1946 av Alexander Hall and Co. Ltd, Aberdeen, beställare UK ministry of War Transport.

 

Hon var den sista utsjöbogserare som tjänstgjorde i Brittiska farvatten. Ett av hennes första uppdrag var 1947 att dra loss Cunardlinjens "Queen Elizabeth". Hon tjänstgjorde fram till 1971, varefter hon skänktes till Ramsgate Maritime Museum där hon fortfarande ligger. En gång årligen eldas det på under pannorna och man tar en tur. Maskineriet består av en trecylindrig trippelexpansionsmaskin på 900 Hk.

 


Data:

Längd:22m

Deplacement:350ton


Bredd: 8m


Djupgående: 3m

       

Modell i skala 1:40

Längd:       73 cm

Skrov av glasfiber överbyggnad i plywood.

Drivs av elmotor på 700 watt (0,9 Hk).