Bo Bolivar

Bo Bolivar

KBV 303

Fartyget byggdes av Karlskronavarvet i en serie av 1+10 fartyg.

Det levererades till kustbevakningen 1995.

Data:

Längd: 20m

Deplacement:35ton

Bredd: 4,7m

Toppfart: 34knop

 

Djupgående: 1,2m

Byggnadsmaterial: Aluminium.

Kvartsia

Fartyget är byggd i ek och fur i Råå år 1945 för transporter av kvarts från Dals bruk till Höganäs. 

 

Hon såldes till Norge 1953. Har gått i fratktfart till 1985 och är sedan 1987 skolfartyg för föreningen För Fulla Segel på Skaftö.

 

Kvartsita hade ursprungligen hjälpmotor och galeasrigg, men är numera riggad som tvåmastskonare.

 


Data:

Kajlängd: 33m

Dödviktton: 145

Segelarea: 380km

Hjälpmaskin 1: Valmet 380v

Huvudmaskin: Detroit V8 242hkBredd: 6,9m

Bruttoton: 88ton

Antal segel: 9st (10 st)

Kojplatser: 26st