Göran Modig

Foto Göran Bengtsson

Blå Carat

LASKALA

Göteborgs Modellbåtsklubb